Monterzy opon, pomocnicy, mechanicy samochodowi (m/f/d) Mediawerkstatt, Author at Mediawerkstatt Bodensee